Daniel N. Stern: A jelen pillanat

Miután Stern-rajongó lettem az előző könyv során, elolvastam ezt is. Kissé ezoterikusnak tűnt időnként, megfoghatatlannak, de érdekes és izgalmas.

Arról szól, hogy az idő érzékelése milyen, és milyen ez a pszichoterápia során, és hogy az egyes pillanatok mikroelemzéséből hogyan lehet iszonyú sokat megtudni az emberről (abban, hogy hogyan öntöd a narancslét, benne van az egész élettörténet). Valamint, hogy a pszichoterápia egy kölcsönösen alakított előrehaladó folyamat, ami a soktényezős rendszerek jellegzetességeit viseli magán. Soktényezős rendszer például az időjárás, amiért is igen nehezen prediktálható, és néha váratlan új dolgokká állnak össze az addigi dolgok. A páciens és a terapeuta együtt, közösen alakítják ezt a folyamatot, ami sok pillanat egymásutániságából áll, és a sok pillanat között van néhány kulcsfontosságú is, amikor váratlan új dolgokká állnak össze az addigi dolgok.

Stern sírna, ha ezt olvasná, igaz? Kicsit elvont könyv, sok filozófust idéz, kevésbé tényszerű, inkább szemléletet ad, de azért idéz néhány kutatást is. Külön fejezetet szentel az implicit és explicit emlékek és élmények megkülönböztetésének, ami meg tudományos tény.

2011 tavaszán olvastam a balatonfüredi Anna Szállóban, a medence partján meg a kávézóban, nem csoda, hogy nem vagyok képes megfelelő tudományossággal összefoglalni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s